BG / EN
доц. д-р Цони Цонев

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000
Телефон: + 359 2 988 2406

Професионален опит


Образование и допълнителна квалификация

1990

1985


Организационен опит

2003 - 2007

1999 - 2007

1999 - 2003


Чужди езици


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти


Научни публикации

Books (together with other authors)


Рецензии


Преподавателска дейност

1999

1997 - 1999

1998 - 2001


Участие в редколегии

2004 - 2007

1999 - 2003


Членство в научни организации

1999 - 2007

1994 - 2006


© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн