BG / EN
доц. д-р Цони Цонев

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000
Телефон: + 359 2 988 2406

Професионален опит

НАИМ-БАН, научен сътрудник, ръководител на Проблемна група за интердисциплинарни изследвания


Образование и допълнителна квалификация

1990 доктор по история; Археологически институт на Ягелонския университет; дисертация на тема Динамичен подход към понятието археологически тип на основата на морфологията на среднопалеолотните стъргала от Полша и България (на английски език)

1985 магистър по история, специализация археология, втори специалности философия, английска филология, СУ “Св. Климент Охридски”; допълнителна специализация – математически и статистически методи в археологията.


Организационен опит

2003 - 2007 ръководител на Проблемна група за интердисциплинарни изследвания

1999 - 2007 представител за Източна Европа и Централна Азия в Съвета на Световния археологически конгрес

1999 - 2003 секретар на Проблемна група за интердисциплинарни изследвания


Чужди езици

Владея свободно английски, полски, руски, френски


Сфера на научните интереси

Палеолит до ранен бронз, lithic analysis, математически и статистически методи в археологията, теоретична археология, ГИС приложения в археологията www.naim-bas.com/arche


Археологически разкопки и проекти

Имам опит с палеолитни разкопки, пещерни наслаги. Участвувал съм в палеолитни разкопки в България, Полша, Виетнам. Посетил съм разкопки в пещерата Blombos, ЮАР, в Белгия, Австрия, Италия


Научни публикации

Books (together with other authors)

N. Sirakov, S. Sirakova, S. Ivanova, I. Gatsov, Ts. Tsonev. 1996. The Epigravettian Sequence. In Kozlowski, J. K., H. Laville, B. Ginter (eds). Temnata Cave, Excavations in the Karlukovo Karst Area, v.1, p. 2., Jagellonian University Press, Krakow.
Ts. Tsonev. Граветската култура и появата на мобилното изкуство. Studia Archaeologica, 2. Нов български университет. София, 1999.


Рецензии

Цонев, Ц. 1997 . Началото, 4 глава Николай Трендафилов. Количествени методи в археологията.
Годишник на Националния археологически музей, Х, 372-73.
Цонев, Ц. 2001. Клити Селищна система през палеолита и кватернерни ландшафти в Северозападна Гърция (том І и ІІ)р с.333-338. Джеф Бейли, редактор. Годишник на Археологическия институт с музей, т. І, 333-338.
Цонев, Ц. 2002. Тодор Стойчев, Археоастрономия, праисторически свидетелства за измерване на времето. Годишник на Археологическия институт с музей, т. ІІ, 388-391.


Преподавателска дейност

1999 спечелен конкурс за развитие на университетски курс на институт “Отворено общество”, Будапеща

1997 - 1999 лекции по “Палеолит” в Славянския университет

1998 - 2001 семинар на тема “Граветската култура и появата на мобилното изкуство” в НБУ


Участие в редколегии

2004 - 2007 главен редактор на Интердисциплинарни изследвания – НАИМ-БАН

1999 - 2003 секретар на редколегията на Разкопки и проучвания


Членство в научни организации

1999 - 2007 младши представител за Източна Европа и Централна Азия в Съвета на Световния археологически конгрес

1994 - 2006 член на Европейската асоциация на археолозите


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн