BG / EN
доц. д-р Людмил Вагалински

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Професионален опит

2008 - 2010

2003 - 2007


Образование и допълнителна квалификация

1996

1995

1989

1987 - 1989

1985

1985

1973 - 1977


Организационен опит

1992 - 2002


Чужди езици


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти


Студии


Статии


Преподавателска дейност

1992 - 2005

1989 - 1990


Участие в редколегии


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн