BG / EN
проф. д-р Анелия Божкова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София
Телефон: +359 2 988 24 06

Професионален опит

2002

2000 - 2003

1989

1982 - 1983


Образование и допълнителна квалификация

1995 - 2013

2006 - 2010

2009

1995

1987 - 1988

1987

1984 - 1987

1981


Организационен опит

2012 - 2013

2000 - 2003


Чужди езици


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти

2006 - 2012

2012

2008 - 2011

2006

2005 - 2006

2003 - 2004

1995 - 2002

1994 - 1997

1991 - 1993


Научни публикации


Преподавателска дейност

1999 - 2006

2000 - 2001


Музейна дейност

2011

2001

1999

1997

1995


Участие в научни форуми

2012

2010

2009

2007

2002


Участие в редколегии


© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн