BG / EN
проф. д-р Анелия Божкова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София
Телефон: +359 2 988 24 06

Професионален опит

2002 доцент в НАИМ-БАН

2000 - 2003 завеждащ отдел „Експозиции” в НАИМ-БАН

1989 н. с. (асистент) в НАИМ-БАН

1982 - 1983 уредник в НИМ


Образование и допълнителна квалификация

1995 - 2013 Три изследователски проекта, финансирани от фонд „Научни изследвания”, ръководител

2006 - 2010 Международен проект “Groupement de recherche Mer Noire”, договор между CNRS и БАН, ръководител от българска страна

2009 Специализация във Френската археологическа школа в Атина със стипендия на школата

1995 Специализация във Френската археологическа школа в Атина със стипендия на Фондация „Джон Пол Гети”

1987 - 1988 Специализация по антична археология във Виенския университет (Хердерова стипендия)

1987 Доктор, тема на дисертационен труд „Икономически връзки на Тракия с елинистическия свят”

1984 - 1987 Редовен докторант в НАИМ-БАН

1981 Магистър, специалност Класическа Филология, втора специалност История и археология в СУ „Св. Климент Охридски”


Организационен опит

2012 - 2013 Член и секретар на VІ ОС на БАН

2000 - 2003 Завеждащ отдел „Експозиции” в НАИМ-БАН


Чужди езици

Френски, италиански, (писмено и говоримо) руски, английски (говоримо)

Н


Сфера на научните интереси

История и култура на древна Тракия. Тракийски селища, светилища, некрополи – структури и артефакти. Антична керамика. Проблеми на гръцката колонизация по тракийските крайбрежия


Археологически разкопки и проекти

2006 - 2012 Несебър (културни останки от всички периоди на полуострова и некропола на античния град Месамбрия) – ръководител, съръководител

2012 Харманли (ямно светилище) – ръководител

2008 - 2011 Долно Дряново (скално светилище) – съръководител

2006 Созопол (надгробна могила) – ръководител

2005 - 2006 Симеоновград (надгробни могили, ямно светилище) – ръководител

2003 - 2004 Малко Тръново (ямно светилище) – ръководител

1995 - 2002 Копривлен (селище, ямно светилище, некропол) – ръководител

1994 - 1997 Исперихово (надгробни могили) – зам.-ръководител

1991 - 1993 Кочериново (селище, надгробни могили) – ръководител


Научни публикации

Над 90 статии и студии в научни и научно-популярни издания, от тях 39 на чужд език, 17 издадени в чужбина; над 250 цитирания, ок. 50 от тях в чужбина

Избрана библиография


Преподавателска дейност

1999 - 2006 хоноруван преподавател в НБУ, София, лекционни курсове „Гръцка колонизация по тракийските крайбрежия”, „Керамични комплекси в Тракия” и др.

2000 - 2001 хоноруван преподавател във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, лекционен курс „История на античното изкуство”


Музейна дейност

2011 НАИМ София, изложба „Сенки от отвъдното. Древният некропол на Месамбрия”

2001 НАИМ София, постоянна експозиция в Централна зала и зала „Трезор”

1999 НАИМ София, изложба „Път през вековете”

1997 Италия, Сардиния, изложба „Злато и съкровища на траките”

1995 Япония, изложба „Богатствата на тракийските владетели”


Участие в научни форуми

Участие в тематични, регионални, национални и международни конференции у нас и в чужбина (над 40 участия с доклади, 12 от тях на международни конференции в страната, 12 в чужбина)

2012 участие в организационния комитет на международна конференция на тема “Ancient Greek Necropoleis along the Black Sea Coast”, Несебър

2010 участие в организационния комитет на национална археологическа конференция в Несебър

2009 участие в организационния комитет на международна конференция на тема “Sinope. Un Etat de la Question Apres Quinze Ans de Travaux”, Синоп, Турция

2007 участие в организационния комитет на международна конференция на тема “Production and Trade of Amphorae in the Black Sea ІІ”, Китен – Несебър

2002 участие в организационния комитет на национална археологическа конференция в Свиленград


Участие в редколегии

От 2004 член на редколегията на списание “Археология”


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн