BG / EN
доц. д-р Христо Попов

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000

Професионален опит

2004 - 2005

2002 - 2005


Образование и допълнителна квалификация

2003 - 2004

2001

1999

1996 - 2000

1995

1990


Чужди езици


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти

2005

2005

2005

2005

2004

2004

2003

2003

2002

2001

1996 - 2001

1996 - 1998

1999

1998

1994 - 1995

1994

1992

1989


Монографии


Рецензии

Popov 2000

Popov 2005

Delev, Popov 2005

Delev, Popov 2002

Popov 2002

Popov 2002

Popov 2004

Popov 2004


Редактирани книги


Преподавателска дейност

1996 - 2002

2005


Участие в научни форуми

2005

2005

2003

2002

1999

1998

1996


Участие в редколегии


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн