BG / EN
Home » Publications » Bulletin of the National Institute of Archaeology » Bulletin of the National Institute of Archaeology [ Брой: 2013, XLI ]
Bulletin of the National Institute of Archaeology [ Брой: 2013, XLI ]

Full text
Abstract
CONTENTS
ГЕОРГИ КУЗМАНОВ НА 70 ГОДИНИ
5
ИЗБРАНА БИБЛИОГРАФИЯ НА ГЕОРГИ КУЗМАНОВ
7
РЕДАКЦИОНЕН ПРЕДГОВОР
9
Димитър Попов. ТРАКИЙСКИЯТ ЦАР РЕЗОС
11
Боряна Русева. УНИКАЛЕН БРОНЗ С ИМЕТО НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ И ИНИЦИАЛИТЕ НА ДИАДОХА ЛИЗИМАХ
47
Анелия Божкова, Петя Кияшкина. ЦИСТОВИ ГРОБОВЕ ОТ ЕЛИНИСТИЧЕСКИЯ НЕКРОПОЛ НА МЕСАМБРИЯ НА ЧЕРНО МОРЕ
53
Димитър Байраков. ОРНАМЕНТИРАНА ЕСХАРА ОТ М. ГРАДИШЕТО КРАЙ С. ДОЛНО ДРЯНОВО (ОБЩИНА ГЪРМЕН)
71
Миглена Василева. ФИБУЛИ ОТ КЪСНОЖЕЛЯЗНАТА ЕПОХА ОТ СВЕТИЛИШЕТО ПРИ БАБЯК, ЗАПАДНИ РОДОПИ
89
Здравко Димитров, Николай Русев. АНТИЧНА КЕРАМИКА ОТ ЧИТАШКА МОГИЛА, ОБЩ. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ЧИРПАНСКО
105
Марио Иванов. TERRA SICILLATA ОТ СЕРДИКА
147
Павлина Владкова. ГЛИНЕНИ ЛАМПИ ОТ АНТИЧНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР ПРИ ПАВЛИКЕНИ (ДОЛНА МИЗИЯ)
161
Евгения Генчева. МЕТАЛНИ НАХОДКИ ОТ РАЗКОПКИТЕ НА АГОРАТА НА НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ
187
Венцислав Динчев. СЕВЕРНАТА КРЕПОСТ НА SERDICA (SERDICA II). ИСТОРИЯ И АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ПРОУЧВАНИЯТА
237
Борис Борисов. КЪСНОАНТИЧНАТА ГРЪНЧАРСКА РАБОТИЛНИЦА КРАЙ С. КАРАНОВО, НОВОЗАГОРСКО, И НАМЕРЕНАТА В НЕЯ КЕРАМИКА
281
Георги Кузманов, Иво Грудев. КЪСНОАНТИЧНА КЕРАМИКА ОТ РАЦИАРИЯ (КРАЙ-БРЕЖНА ДАКИЯ)
337
Гергана Кабакчиева. СЕВЕРНОАФРИКАНСКА ФИНА КЕРАМИКА В ДИОЦЕЗИТЕ ТРАКИЯ И ДАКИЯ (III-VII в.)
389
Юлия Вълева. ЗА ЕПИСКОПСКИТЕ РЕЗИДЕНЦИИ ПРЕЗ КЪСНАТА АНТИЧНОСТ
435
Венцислав Динчев. NOTITIAE EPISCOPATUUM, THEOPHYLACTUS SIMOCATTA И S. OLTEANU. ZIKIDEVA И ДОЛНОТО ПОДУНАВИЕ В КРАЯ НА VI – НАЧАЛОТО НА VII в.
453
Павел Георгиев. ГОЛЕМИЯТ ДЪРВЕН СТРОЕЖ В РЕЗИДЕНЦИЯТА НА ПЛИСКА – ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ХРОНОЛОГИЯ
495
Иван Йорданов. ОТНОСНО ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА СРЕБЪРНИЯ СЕРВИЗ ОТ ВЕЛИЧКОВО, ПАЗАРДЖИШКО
521
Константин Дочев. МЕДНИ МОНЕТИ НА КНЯЖЕСТВО МОЛДОВА XV В.) ОТ РАЙОНА НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ ТЪРНОВ
535