BG / EN
Home » Publications » Excavations and Research » About Excavations and Research
About Excavations and Research

An annual monograph series of the National Archaeological Institute with Museum – BAS.

First issue was published in 1948 as a volume of papers, a publication of the National Museum of Archaeology in Sofia. Four volumes were published until 1950. The next volume - volume 5 - was published in 1975 and that was the year when the concept of the publication changed. It continued to be published (with few interruptions) and the total of 32 volumes have been published until 2004.

The issues format is 600/840/8. The number of copies is 350. The number of the quires varies between 16 and 42. The illustrations are black-and-white and the cover is 1+4.

Volumes published since 1975:

5. Х. Тодорова, С. Иванов, В. Василев, М. Хопф, Х. Квита, Г. Кол. Селищната могила при Голямо Делчево. София, 1975, 333 с.
6. А. Радунчева. Виница. Енеолитно селище и некропол. София, 1976, 144 с. + илюстрации
7. С. Михайлов, Г. Джингов, В. Вълов, В. Димова. Ранносредновековното селище при село Стърмен. София, 1982, 143 с.
8. Т. Тотев. Манастирът в “Тузлалъка” – център на рисувана керамика в Преслав през ІХ-Х в. София, 1982, 79 с.
9. Х. Тодорова, В. Василев, З. Янушевич, М. Ковачева, П. Вълев. Овчарово. София, 1983, 127 с. + 94 табл.
10. Х. Буюклиев. Тракийската могилна гробница от с. Мъдрец, Старозагорско, с. 7-34; Д. Овчаров. Нови археологически данни за крепостта и античното селище при с. Ковачевец, Търговищко, с. 34-43; А. Милчев, С. Дамянов. Археологически разкопки на късноантичната крепост при с. Войвода, Шуменско през 1970 г., 43-85 + ил. София, 1984.
11. Д. Николов. Тракийската вила при Чаталка, Старозагорско, 5-74; Ц. Дремсизова-Нелчинова. Вилата край с. Мадара, Шуменски окръг, 74-127 + ил. София, 1984.
12. П. Гатев. Средновековно селище и некропол от ХІІ в. Край с. Ковачево, Пазарджишки окръг. София, 163 с.
13. Г. Кузманов. Ранновизантийска керамика от Тракия и Дакия (ІV-нач. на VІІ в.). София, 1985, 111 с.
14. В. Найденова. Римската вила в с. Кралев дол, Пернишки окръг. София, 1985, 150 с.
15. Г. Кабакчиева. Керамика от вилата при Ивайловград, ІІ-ІV в. София, 1986, 159 с. + ил.
16. Х. Буюклиев. Тракийския могилен некропол при Чаталка, Старозагорски окръг. София, 1986.
17. Р. Рашев, С. Станилов. Старобългарското укрепено селище при с. Хума, Разградски окръг. София, 1987, 191 с.
18. Н. Овчаров. Рисунките-графити от “Имарет джамия” в Пловдив като извор за историята на Средиземноморието през ХV в. София, 1987, 103 с. + ил.
19. В. Василев. Бронзови съдове от некропола при Требенище. Изследвания върху античното металообработване. София, 1988, 123 с. + ил.
20. А. Бонев. Тракия и Игейския свят през втората половина на ІІ хилядолетие пр. н.е. София, 1988, 95 с.
21. И. Панайотов. Ямната култура в българските земи. Приложение: д-р Й. Йорданов с кол. Антропологични данни за погребаните в некрополи от Североизточна България (Ранна бронзова епоха). София, 1989, 191 с.
22. С. Станилов. Старобългарски ремъчни украси от Националния Археологически музей, 5-70; Ж. Аладжов. Проучвания върху старобългарските знаци, 70-154. София, 1991.
23. Г. Китов, И. Панайотов, П. Павлов. Могилни некрополи в Ловешкия край. Ранна бронзова епоха (Некрополът Горан-Слатина). София, 1991, 113 с.
24. Н. Овчаров, Д. Хаджиева. Средновековният манастир в гр. Кърджали – център на епископията Ахридос (ХІ-ХІV в.). София, 1992, 139 с.
25. В. Николов. Раннонеолитно жилище от Слатина (София). София, 1992, 163 с. 26. М. Домарадски и колектив. Паметници на тракийската култура по горното течение на река Места. София, 1999, 180 с.
27. М. Домарадски и колектив. Материали за археологията на Средна Струма. София, 2001, 207 с.
28. И. Щерева, К. Вачева, Д. Владимирова-Аладжова. Туида-Сливен 1. София, 2001, 127 с.+ 109 табл.
29. А. Радунчева, В. Мацанова, И. Гацов, Г. Ковачев, Г. Георгиев, Е. Чакалова, Е. Божилова. Неолитно селище до гр. Ракитово. София, 2002, 207 с. + ил.
30. В. Динчев. Късноримската резиденция Scretisca и ранновизантийското селище KPATIΣKAPA (Археологически проучвания в м. Градището край гр. Костинброд през 1990–1994 г.). София, 2003, 202 + 121 обр.
31. А. Бонев. Ранна Тракия. Формиране на тракийската култура – края на второто хилядолетие пр. Хр. София, 2003, 171 с.
32. А. Радунчева. Късноенеолитното общество в българските земи. София, 2003, 312 с.