BG / EN
Home » Publications » Excavations and Research » Excavations and Research [ Брой: З. Димитров. ТАТУЛ. Археологически комплекси от Античността: краят на ІV/ началото на ІІІ в. пр. Хр. – краят на ІV/ началото на V в. сл. Хр. – Разкопки и проучвания, 41. НАИМ при БАН. София, 2016. ISSN 0205-0722 ]
Excavations and Research [ Брой: З. Димитров. ТАТУЛ. Археологически комплекси от Античността: краят на ІV/ началото на ІІІ в. пр. Хр. – краят на ІV/ началото на V в. сл. Хр. – Разкопки и проучвания, 41. НАИМ при БАН. София, 2016. ISSN 0205-0722 ]

Full text
Abstract
CONTENTS
Увод
Глава I. Описание на комплексите от Античността на археологическия обект край с. Татул, Момчилградско
11
Глава II. Етапи и методика на проучването на археологическия обект от Античността при с. Татул. Стратиграфия, хронология и периодизация на комплексите
33
Глава III. Археологически находки и материали, произхождащи от редовните разкопките на обекта през периода 2004-2007 г.
55
Глава IV. Архитектурни типове, функции и аналогии на сградите, съоръженията и цялостните ансамбли на обекта при с. Татул
79
Глава V. Археологическият обект при с. Татул – значение и място в региона през Античността
107
Литература
Summary
List of maps, figures and plates
ПРИЛОЖЕНИЯ
Общ план на обекта
149
Карти
150
Образи
155
Табла
209

Publications
Bulletin of the National Institute of Archaeology