BG / EN
Home » Publications » Excavations and Research » Excavations and Research [ Брой: Л. Русева – Слокоска, Ю. Фърков. Kъсноантичната крепост на хълма Хисарлъка. Гр. Кюстендил. – Разкопки и проучвания, 42. НАИМ при БАН. София, 2016. ISSN 0205-0722 ]
Excavations and Research [ Брой: Л. Русева – Слокоска, Ю. Фърков. Kъсноантичната крепост на хълма Хисарлъка. Гр. Кюстендил. – Разкопки и проучвания, 42. НАИМ при БАН. София, 2016. ISSN 0205-0722 ]

Full text
Abstract
CONTENTS
Предговор
1. Местоположение, топография, състояние
2. Извори и историография
3. История на археологическите проучвания
3.1. Резултати от археологическите проучвания на Й. Иванов (1906-1912 г.)
15
3.2. Археологически проучвания през 1961, 1966-1978 г. Методика. Резултати
18
4. Елементи на крепостната стена, форма, територия
4.1. Куртина
81
4.2. Порти и потерни
84
4.3. Кули
86
4.4. Стълби
88
4.5. Водопроводи и канали
89
5. Технология на изграждане
5.1. Строителни материали
93
5.2. Строителна техника
95
5.3. Конструкции
97
6. Датировка. Строителни периоди
7. Заключение
8. Сравнителни таблици
9. Библиография
10. Summary
11. List of Illustrations
12. Приложение: Акрополът на Пауталия (арх. Ю. Фърков)