BG / EN
Home » Publications » Pliska-Preslav » Pliska-Preslav [ Брой: 2015, 11 ]
Pliska-Preslav [ Брой: 2015, 11 ]

Full text
Abstract
CONTENTS
Георгиев П. Заслугата на Карел Шкорпил за откриването на столица Плиска и за някои негови интерпретации
13
Плетньов В., Пеев Пр. Бележки за промяната на бреговете на Варненския залив, изследванията на братята Шкорпил и някои нови проучвания във Варненско
21
Алексиев Й. Карел Шкорпил – между Търново и Плиска
35
Конаклиев А. Обхожданията на Карел Шкорпил в Търговищка област
41
Георгиев П., Иванов Ст. „Вътрешното“ землено укрепление на Плиска (края на VІІІ – началото на ІХ в.) (проучвания 2000-2006 г.)
49
Димитров Я., Инкова М. Към археологическата карта на Външния град на Плиска: Контролни сондажи в района между каменната крепост и Асар дере (проучвания 2005 г.)
91
Григоров В. Керамичен комплекс от Плиска
115
Димитров Я., Стоянова Хр. Пещ за изпичане на битова керамика в югоизточния сектор на Вътрешния град на Плиска
149
Дончева-Петкова Л. Керамика от комплекса в югозападния ъгъл на Вътрешния град на Плиска
163
Константинов К. Метални накити и коланни гарнитури от разкопките на комплекса при южния сектор на западната крепостна стена в Плиска
199
Станилов Ст. Малък принос към проучването на художествения метал в Първото царство
217
Тихов Т. Ранносредновековни пръстени от фонда на РИМ – Шумен
223
Йотов В. Предпазител на меч от Плиска
233
Дончева-Петкова Л., Шаранков H. Камък с надписи и рисунки от Дворцовата базилика в Плиска
241
Попконстантинов К., Станилов C., Димитров Я. Оловен амулет с надпис от разкопки във Вътрешния град на Плиска
253
Йорданов И. Плиска (ІХ-ХІ в.) според данните на сфрагистиката
261
Рау К. Мозаечни мъниста с розети и кръстосани пояси
267
Балабанов Т., Стоева Кр. Нови данни за укрепителната система на аула на хан Омуртаг при с. Хан Крум, Шуменско
279
Szentpéteri J. The hrings – Political centres of the Avar Khaganate
313
Красильникова Л., Красильникoв К. Служебный образ болгар в Хазарском каганате (к продолжению темы)
325
Костова Р. Северната част на Западночерноморското крайбрежие от края на Х до края на ХІІ в.: селищният модел на една византийска периферия
333
Атанасов Г. Колонията скални манастири по Провадийското дефиле
351
Манолова-Войкова М. Амфори от обект „Владетелската църква“ във Велики Преслав
377
Бонев Ст. По повод на новонамерена тока с лъв от Преслав
389
Дончева Ст. За един рядък тип токи от територията на средновековна България
395
Момчилов Д. Старобългарски апликации от Маркели
401
Дзанев Г. Два ранносредновековни оловни медалиона – амулети от фонда на РИМ – Разград
419
Илиев Ил. Две находки от ранносредновековно селище в района на гр. Дългопол
423
Попов Ст. Сабя от колекцията на Националния археологически музей в София
431
Валериев Й. Бележки върху така наречените „амулети – кончета с мъжка глава“
435
Митев Н. Част от колективна находка от сребърни аспри на цар Иван Александър и Михаил Асен (1332/1333-1380) от Велики Преслав
441
Апостолов К. Ганчо Енев – краевед на Омуртагска околия
443