BG / EN
Home » News » News » Лекция на Жан-Франсоа Жариж “Френски археологически разкопки в чужбина: най-новите френски открития в Пакистан и Афганистан”
Лекция на Жан-Франсоа Жариж “Френски археологически разкопки в чужбина: най-новите френски открития в Пакистан и Афганистан”

04.05.2011