BG / EN
Home » News » News » Тържество и лекция за историята и резултатите от българо-японските археологически проучвания на селищната могила при с. Дядово, Новозагор
Тържество и лекция за историята и резултатите от българо-японските археологически проучвания на селищната могила при с. Дядово, Новозагор

09.06.2011


Upcoming
Publications
Excavations and Research
Accessible for people with disabilities