BG / EN
Home » News » News » Становище и предложения относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство
Становище и предложения относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство

28.09.2012