BG / EN
Home » News » News » Открива се Втора европейска конференция "Консервация на природното и културно наследство за постигане на устойчиво развитие: ГИС базиран
Открива се Втора европейска конференция "Консервация на природното и културно наследство за постигане на устойчиво развитие: ГИС базиран

23.09.2013


Upcoming
Publications
Dissertations
Accessible for people with disabilities