BG / EN
Home » News » News » График на заседанията за отчитане на теренните археологически проучвания за 2015 г., изисквания за отчитане, както и условия за подаване на заявления за разрешителни за теренни археологически проучвания през 2016 г.
График на заседанията за отчитане на теренните археологически проучвания за 2015 г., изисквания за отчитане, както и условия за подаване на заявления за разрешителни за теренни археологически проучвания през 2016 г.

15.12.2015

Publications
Bulletin of the National Institute of Archaeology