BG / EN
Home » News » News » Съобщение във връзка с предаването на научната документация от проведените през 2015 г. археологически проучвания и инструкции за подготовка на резюме (предварителна статия) за новото издание от поредицата "Археологически открития и разкопки" през 2015 г.
Съобщение във връзка с предаването на научната документация от проведените през 2015 г. археологически проучвания и инструкции за подготовка на резюме (предварителна статия) за новото издание от поредицата "Археологически открития и разкопки" през 2015 г.

12.02.2016