BG / EN
Home » News » News » Чл.-кор. проф. д.и.н. Васил Николов от Секцията за праистория в НАИМ при БАН беше избран за заместник-председател на Българската академия на науките
Чл.-кор. проф. д.и.н. Васил Николов от Секцията за праистория в НАИМ при БАН беше избран за заместник-председател на Българската академия на науките

12.01.2017

Publications
Годишник на Националния археологически музей