BG / EN
Home » News » News » Публична лекция на д-р Владимир П. Петрович от Института за балканистика при Сръбската академия на науките и изкуствата за археологическо проучване на античния Ниш и откриване на постерна изложба „Античният Наисус – кръстопът на трансбалканските сухопътни
Публична лекция на д-р Владимир П. Петрович от Института за балканистика при Сръбската академия на науките и изкуствата за археологическо проучване на античния Ниш и откриване на постерна изложба „Античният Наисус – кръстопът на трансбалканските сухопътни

10.04.2018

Publications
Годишник на Националния археологически музей