BG / EN
Home » News » News » Две публични лекции на д-р Сергей Зеленко и г-жа Яна Морозова от Центъра по подводна археология към Киевския университет „Тарас Шевченко”
Две публични лекции на д-р Сергей Зеленко и г-жа Яна Морозова от Центъра по подводна археология към Киевския университет „Тарас Шевченко”

05.11.2019