BG / EN
Home » News » Competitions » БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021 г. (ДВ бр. 68 от 31.07.2020 г.), в съответствие с Решение № 332 на МС от 14.05.2020 г.,
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021 г. (ДВ бр. 68 от 31.07.2020 г.), в съответствие с Решение № 332 на МС от 14.05.2020 г.,

06.08.2020