BG / EN
Home » News » Competitions » Рецензии и становища за научната дейност на д-р Анета Емилова Петрова, д-р Надежда Стоянова Кирова-Йовчева и д-р Чавдар Сергеев Цочев
Рецензии и становища за научната дейност на д-р Анета Емилова Петрова, д-р Надежда Стоянова Кирова-Йовчева и д-р Чавдар Сергеев Цочев

27.03.2012