BG / EN
Home » News » Competitions » Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017-2018 г. в съответствие с Решение 236 на Министерския съвет от 27.04.2017
Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017-2018 г. в съответствие с Решение 236 на Министерския съвет от 27.04.2017

31.07.2017