BG / EN
Home » News » Competitions » Българската академия на науките обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017-2018 г. със заповед № I-39/28.02.2018 на Председателя на БАН
Българската академия на науките обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017-2018 г. със заповед № I-39/28.02.2018 на Председателя на БАН

05.03.2018