BG / EN
Home » News » Competitions » Подбор сред кандидати за заемане на длъжността „археолог“ в Секцията за Интердисциплинарни изследвания и Археологическа карта на България в НАИМ при БАН
Подбор сред кандидати за заемане на длъжността „археолог“ в Секцията за Интердисциплинарни изследвания и Археологическа карта на България в НАИМ при БАН

27.08.2018