BG / EN
Home » News » Competitions » Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г. (ДВ бр. 63 от 9.08.2019 г.), в съответствие с Решение № 241 на МС от 25.04.2019 г.
Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г. (ДВ бр. 63 от 9.08.2019 г.), в съответствие с Решение № 241 на МС от 25.04.2019 г.

13.08.2019