BG / EN
Home » News » Buyer profile » Публична покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка по чл. 14 ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет „Отпечатване на две книги“
Публична покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка по чл. 14 ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет „Отпечатване на две книги“

15.01.2016