BG / EN
Home » News » Buyer profile » Покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за строително-монтажни работи и дoставка по чл. 14, ал. 4, т. 1 и т. 2 и глава осма „а" от ЗОП с предмет „Ремонт и обновяване на фоайе и заседателна зала на НАИМ-БАН”
Покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за строително-монтажни работи и дoставка по чл. 14, ал. 4, т. 1 и т. 2 и глава осма „а" от ЗОП с предмет „Ремонт и обновяване на фоайе и заседателна зала на НАИМ-БАН”

28.01.2016