BG / EN
Home » News » Buyer profile » Публична покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на товаро-пътнически микробус за нуждите на НАИМ-БАН”
Публична покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на товаро-пътнически микробус за нуждите на НАИМ-БАН”

06.04.2016