BG / EN
Home » News » » Обява № ОП-1 от 15.06.2017 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет „Изкопаване, извозване и депониране на земни маси извън сервитута на АМ „Струма“ за нуждите на пълното спасително археологическо проучване на Археологически Обект № 16 (от км 419+670 до км 420+384) по трасето на АМ „Струма“ Лот 3.3”
Обява № ОП-1 от 15.06.2017 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет „Изкопаване, извозване и депониране на земни маси извън сервитута на АМ „Струма“ за нуждите на пълното спасително археологическо проучване на Археологически Обект № 16 (от км 419+670 до км 420+384) по трасето на АМ „Струма“ Лот 3.3”

16.06.2017