BG / EN
Home » News » » Публично състезание за възлагане на обществена поръчка № ОП2-15/17.08.2017 г. с предмет "Извършване на въздушно лазерно сканиране (Airborne LiDAR), изготвяне на цифрови модели на терена (DTM – Digital Terrain Model), цифрови модели на повърхността (DSM – D
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка № ОП2-15/17.08.2017 г. с предмет "Извършване на въздушно лазерно сканиране (Airborne LiDAR), изготвяне на цифрови модели на терена (DTM – Digital Terrain Model), цифрови модели на повърхността (DSM – D

17.08.2017