BG / EN
Stanislav Ivanov

Address: Shumen Branch of the National Institute of Archaeology with Museum-BAS, 4 General Toshev St.
Phone: + 359 54 63217
E-mail: staniv@mail.вg
Employment, academic and research positions
Since 2000 Archaeologist Researcher, Shumen Branch of the National Institute of Archaeology with Museum - BAS

Education
1998 MA in History at Bishop Konstantin Preslavski University, Shumen
Since 2001 PhD student

Languages
Russian – fluent
English – working level

Computer and technical skills
I use PC
Photography

Research
Areas of research interest:
archaeology of Pliska and the First Bulgarian Kingdom

Archaeological excavations and projects:
2000-2004 Pliska, the Royal center, the Inner earthen rampart (Bulgaria)
2000 Pliska, Christian cemetery in front of the Eastern gate (Bulgaria)
2001 Pliska, the southeast periphery of the Inner town (Bulgaria)
2001-2002 Pliska, the secret passageways (Bulgaria)
2002 Pliska, the southeast periphery of the Inner town (Bulgaria)

Publications:
С. Иванов. Съпоставка на знаците от крепостните стени на Плиска – Плиска-Преслав, 9, 2003, 222-229.

С. Иванов. Национална научна конференция “Културата на Велики Преслав ІХ – ХІV в.” – Археология, 2003, 3, 75-76.

С. Иванов. Строителни похвати в преславските крепостни стени (ІХ – Х век). – Преславска книжовна школа, 7, 2004, 451-461.

Я. Димитров, С. Иванов. За една интересна находка от ранносредновековния комплекс “Кирика” край с. Калугерица, Шуменско. – Трудове на Катедрите по История и Богословие на ШУ “Епископ Константин Преславски”, 6, 2004, 179-183.

С. Иванов. Градеж на преславските базилики. Преслав, 6, 2004, 156-166.

С. Иванов. Наблюдения върху строителните особености на каменната крепост в Плиска. – Плиска-Преслав, 10, 2004, 212-228.Upcoming
Publications
Excavations and Research
Accessible for people with disabilities