BG / EN
Bissera Tomova

Address: National Institute of Archaeology with Museum - Bulgarian Academy of Sciences, 2 Saborna St., 1000 Sofia
Phone: +359 2 989 59 06
Employment, academic and research positions
Since 2001 Expert, Middle Ages, Exhibitions Department, National Institute of Archaeology with Museum–BAS
1990-2001 Technical Assistant, Department of Prehistoric Archaeology, National Institute of Archaeology with Museum–BAS
1989 Responsible for the Photo Archives, National Institute of Archaeology with Museum–BAS
1988 Librarian, keeper and information officer, National Institute of Archaeology with Museum–BAS

Education
1998 MA in Archaeology, New Bulgarian University, Sofia

Organizing experience
Organization of exhibitions
Archaeological documentation

Languages
English

Computer and technical skills
I use PC
Photography
Drawing

Research
Areas of research interest:
Mediaeval arts

Publications:
Малка двустранна икона от с. Габровица, Ихтиманско. ГНАМ 1993, 9, 189-192.

Глава на Херакъл в НАМ – София. - Годишник на Департамент Археология – НБУ, 1, 1994, София, 168-172.

Ктиторски портрет от Х в. - Годишник на Департамент Археология – НБУ, 2-3, 1996, София, 322-325.

Два надгробни паметника от ХVІІ в. в колекцията на НАМ. – ГНАМ, 10, 1997, 324-333.

Археологически материали от разрушената крепост над с. Нова Надежда, Хасковско. – Археологически вести, 1999, 1, 23-24.

Печат от с. Мързян. –Нумизматика и сфрагистика, 1999, 1, 70-71.

Бронзова пафта от с. Искрец, Софийско. - Археологически вести, 1999, 2.

Пропуск за атлетически състезания. - Археологически вести, 2000, 2.

Глинен съд с изображения от ХVІІІ в. в Музея на гр. Шумен. - Сборник в чест на Г. Китов “Пътят”, 2003, 207-219.

Анотации на 7 стенописа от ц. Св.Никола. Каталог Христианское изкусство Болгарии. Москва 2003

Колективна находки от с. Хърлец, Врачанско. - Нумизматика и Епиграфика, 1, 2003, 174-180.

Под печат
Накити от късносредновековното съкровище от с. Ръждавица, Кюстендилско. 2004, Годишник на Кюстендилския музей

Сведения за късносредновековни накити в архива на Тодор Герасимов. Нумизматика и Епиграфика

Библиография на трудовете на проф. Тодор Герасимов. Нумизматика и Епиграфика, 2004

Към проучването на златарското изкуство в София през ХVІ-ХVІІ век. - В: В чест на проф. Любен Прашков. В. Търново

Три късносредновековни накита. Известия на Народния археологически музей

Женски накити за глава от с. Крайненци, Дупнишко. Известия на националния исторически музей

Монетите като накит в един надгробен паметник. - Анали

Тъканите в облеклото на ктиторските портрети през ХVІІ век. – Сборник в чест на 70 годишнината на проф. Александър Кузев. Известия на Варненския музей

Teaching experience
2000-2003 Lecture course “Rock art – Painting”, New Bulgarian University, Sofia
2000-2003 Lecture course “Icons”, New Bulgarian University, SofiaUpcoming
Publications
Dissertations
Accessible for people with disabilities