BG / EN
Начало » НАИМ » Научни звена и отдели » Секция за нумизматика и епиграфика
Секция за нумизматика и епиграфика

ръководителпроф. д-р Дочка Владимирова-Аладжова
секретаргл. ас. д-р Светослав Йорданов
доц. д-р Методи Манов
д-р Пантелис Харалампакис
E-mail за контакти: sne@naim.bg

Секция Нумизматика и епиграфика е създадена през 1956 г., вследствие обединяването на Археологическия институт и Археологическия музей в състава на БАН, осъществило се през 1951 г. Нейна специфика още от формирането й е, че тя се конституира като междуинституционално звено. Редовни членове стават не само щатните служители на НАИМ-БАН - епиграфи и нумизмати, но и такива, които работят в сродни институции. Първите членове на секцията са впоследствие световноизвестните учени: чл. кор. проф. В. Бешевлиев, проф. Т. Герасимов, проф. Ив. Венедиков; ст. н.с. Я. Младенова; от СУ “Св. Кл. Охридски” – проф. Б. Геров, проф. Г. Михайлов и доц. Т. Сарафов; от Института по български език на БАН – акад. проф. В. Георгиев и от Исторически музей Бургас – проф. И. Гълъбов.

Предвид доминирането на епиграфската проблематика в научните дирения на секцията, първоначално тя се е наричала Секция по Епиграфика и нумизматика, но от 1972 г. се преименува на Секция по Нумизматика и епиграфика.

Ръководители на това важно за археологическия институт звено са били изтъкнати наши учени. Първият от тях е чл. кор. проф. Веселин Бешевлиев - епиграф, съсредоточил своите изследвания в областта на латинската, християнската и първобългарската епиграфика. Той оглавява секцията до преминаването си на работа в новосъздадения Институт по балканистика при БАН през 1964 г. От 1964 г. начело на секцията е проф. Тодор Герасимов, утвърден специалист нумизмат в световната наука, почетен и действителен член на множество чуждестранни нумизматични дружества. През 1972 г. той се пенсионира и за ръководител на секцията е назначен проф. Велизар Велков, известен в международните научни среди епиграф, носител на престижната международна Хердерова награда, зам. директор на АИМ. След избирането му за директор на АИМ, от 1989 г. за ръководител е избрана проф. Йорданка Юрукова, нумизмат, ученичка на проф. Т. Герасимов. Както и своя учител, тя е носител на множество престижни научни награди и е член на световни научни организации и дружества. След избирането й за директор на АИМ през 1993 г., за ръководител на Секцията е избрана проф. Василка Герасимова. Известен учен в областта на античната епиграфика, ученичка на чл. кор. В. Бешевлиев и проф. Б. Геров, тя също е носител на Хердерова награда.

Специфика на секцията е, че нейните членове, изявени специалисти в своята област, съхраняват и част от богатите фондове на музея. Завеждащ фонда за каменни паметници са били проф. Ив. Венедиков, ст. н.с. Янка Младенова и проф. Василка Герасимова. Нумизматичният фонд се е съхранявал от проф. Т. Герасимов, проф. Й. Юрукова и от членовете на секцията н.с. Гинка Кацарова и д-р Сесилия Димитрова. В момента завеждащи са ст. н.с. д-р Дочка-Владимирова Аладжова, ст. н.с. д-р Бистра Божкова и ст. н.с. д-р Боряна Русева.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн