BG / EN
Начало » Издания » Разкопки и проучвания
Разкопки и проучвания

Предишни броеве
З. Димитров. ТАТУЛ. Археологически комплекси от Античността: краят на ІV/ началото на ІІІ в. пр. Хр. – краят на ІV/ началото на V в. сл. Хр. – Разкопки и проучвания, 41. НАИМ при БАН. София, 2016. ISSN 0205-0722 В. Григоров. Крепостта Красен до Панагюрище. Разкопки и проучвания, 40. София: НАИМ-БАН, 2010. ISSN 0205-0722, 350 стр., 110 обр., 48 табл. В. Динчев, Г. Кузманов, П. Владкова, А. Чолакова, Цв. Попова. Българо-британски разкопки на Градището при с. Дичин, Великотърновска област, 1996-2003 (резултатите от проучванията на българския екип). Разкопки и проучвания, 39. София: НАИМ-БАН, 2009 М. Манов. Селищният живот в долината на Средна Струма според античните епиграфски паметници от ІV/ІІІ в. пр. Хр. – ІІІ в. сл. Хр. Разкопки и проучвания, 38. София: НАИМ-БАН, 2008. ISSN 0205-0722, 248 стр., 205 обр. В. Динчев, Б. Божкова, В. Кацарова, А. Чолакова, М. Христов. Археологическото проучване на Хемските порти (в м. Гермето при с. Голица, Варненска област) през 2005 г. Разкопки и проучвания, 37. София: НАИМ-БАН, 2007. ISSN 0205-0722, 152 стр., 71 обр С. Иванова. Ранни и среднопалеолитни кремъчни ансамбли от района на язовир "Широка поляна" (Западни Родопи). Разкопки и проучвания, 36. София: Археологически институт с музей, 2006. ISSN 0205-0722, 138 стр., 31 обр. В. Динчев. Ранновизантийските крепости в България и съседните земи (в диоцезите на Thracia и Dacia). Разкопки и проучвания, 35. София: Археологически институт с музей, 2006. ISSN 0205-0722, 140 стр., 101 обр. Т. Иванов. Улпия Ескус. Римски, късноримски и ранновизантийски град. Том ІІ: Гражданска базилика и храм на Фортуна. Разкопки и проучвания, 34. София: Археологически институт с музей, 2005 Й. Атанасова, Г. Кабакчиева, А. Йоцова, Г. Кузманов, К. Димитров. Кастра Мартис: Квадрибургий и кастел. Разкопки и проучвания, 33. София: Археологически институт с музей, 2005. ISSN 0205-0722, стр. 252 А. Радунчева. Късноенеолитното общество в българските земи. Разкопки и проучвания, 32. София: Археологически институт с музей, 2003 А. Бонев. Ранна Тракия. Формиране на тракийската култура – края на второто хилядолетие пр. Хр. Разкопки и проучвания, 31. София: Археологически институт с музей, 2003
Издания
Годишник на Националния археологически музей
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн