BG / EN
Начало » Издания » Разкопки и проучвания
Разкопки и проучвания

Предишни броеве
В. Динчев, Г. Кузманов, П. Владкова, А. Чолакова, Цв. Попова. Българо-британски разкопки на Градището при с. Дичин, Великотърновска област, 1996-2003 (резултатите от проучванията на българския екип). Разкопки и проучвания, 39. София: НАИМ-БАН, 2009 В. Динчев, Б. Божкова, В. Кацарова, А. Чолакова, М. Христов. Археологическото проучване на Хемските порти (в м. Гермето при с. Голица, Варненска област) през 2005 г. Разкопки и проучвания, 37. София: НАИМ-БАН, 2007. ISSN 0205-0722, 152 стр., 71 обр В. Григоров. Крепостта Красен до Панагюрище. Разкопки и проучвания, 40. София: НАИМ-БАН, 2010. ISSN 0205-0722, 350 стр., 110 обр., 48 табл. Й. Атанасова, Г. Кабакчиева, А. Йоцова, Г. Кузманов, К. Димитров. Кастра Мартис: Квадрибургий и кастел. Разкопки и проучвания, 33. София: Археологически институт с музей, 2005. ISSN 0205-0722, стр. 252 В. Динчев. Ранновизантийските крепости в България и съседните земи (в диоцезите на Thracia и Dacia). Разкопки и проучвания, 35. София: Археологически институт с музей, 2006. ISSN 0205-0722, 140 стр., 101 обр. Т. Иванов. Улпия Ескус. Римски, късноримски и ранновизантийски град. Том ІІ: Гражданска базилика и храм на Фортуна. Разкопки и проучвания, 34. София: Археологически институт с музей, 2005 С. Иванова. Ранни и среднопалеолитни кремъчни ансамбли от района на язовир "Широка поляна" (Западни Родопи). Разкопки и проучвания, 36. София: Археологически институт с музей, 2006. ISSN 0205-0722, 138 стр., 31 обр. А. Радунчева. Късноенеолитното общество в българските земи. Разкопки и проучвания, 32. София: Археологически институт с музей, 2003 А. Бонев. Ранна Тракия. Формиране на тракийската култура – края на второто хилядолетие пр. Хр. Разкопки и проучвания, 31. София: Археологически институт с музей, 2003


Предстоящо
Издания
Археология
Достъпен за хора с увреждания
© 2012 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн