BG / EN
Начало » Издания » Разкопки и проучвания » Разкопки и проучвания [ Брой: Л. Русева – Слокоска, Ю. Фърков. Kъсноантичната крепост на хълма Хисарлъка. Гр. Кюстендил. – Разкопки и проучвания, 42. НАИМ при БАН. София, 2016. ISSN 0205-0722 ]
Разкопки и проучвания [ Брой: Л. Русева – Слокоска, Ю. Фърков. Kъсноантичната крепост на хълма Хисарлъка. Гр. Кюстендил. – Разкопки и проучвания, 42. НАИМ при БАН. София, 2016. ISSN 0205-0722 ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор
1. Местоположение, топография, състояние
2. Извори и историография
3. История на археологическите проучвания
3.1. Резултати от археологическите проучвания на Й. Иванов (1906-1912 г.)
15
3.2. Археологически проучвания през 1961, 1966-1978 г. Методика. Резултати
18
4. Елементи на крепостната стена, форма, територия
4.1. Куртина
81
4.2. Порти и потерни
84
4.3. Кули
86
4.4. Стълби
88
4.5. Водопроводи и канали
89
5. Технология на изграждане
5.1. Строителни материали
93
5.2. Строителна техника
95
5.3. Конструкции
97
6. Датировка. Строителни периоди
7. Заключение
8. Сравнителни таблици
9. Библиография
10. Summary
11. List of Illustrations
12. Приложение: Акрополът на Пауталия (арх. Ю. Фърков)
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн