BG / EN
Начало » Новини » Новини » Излезе от печат монографията „Местна керамика от Аполония Понтика, VІ–І в. пр. Хр.“ с автор Кристиян Недялков
Излезе от печат монографията „Местна керамика от Аполония Понтика, VІ–І в. пр. Хр.“ с автор Кристиян Недялков

17.08.2020

Излезе от печат монографията „Местна керамика от Аполония Понтика, VІ–І в. пр. Хр.“ с автор Кристиян Недялков. Тя е публикувана в поредицата Разкопки и проучвания, книга XLIV издание на Националният археологически институт с музей при БАН.

Oсновните цели на настоящата публикация са изясняване на въпроса за възникването на местното керамично производство в Aполония, проследяване на тенденциите в неговото развитието, типологическия и хронологическия анализ на формите и установяване на външните влияния върху тях. За постигането им са събрани и анализирани всички налични доказателства относно производството на керамика. извършен е химически анализ на глината на монохромни, чернофирнисови и рисувани съдове, който позволи да бъдат откроени няколко местни ателиета и да бъдат уточнени редица въпроси, свързани с произхода, разпространението и температурата на изпичане на разглежданата керамика. Откриването и публикуването на редица архаични форми запълни една значителна празнина в проучванията на местната керамика, позволи очертаването на континюитета в развитието ѝ от самото начало на нейното възникване и определи хронологическите граници на работата.

Основната част от представената в изследването керамика произлиза от фонда и експозицията на Археологическия музей в Созопол. Част от съдовете се съхраняват в Националния исторически музей, в Националният археологически институт с музей при БАН, и в Археологическия музей в Бургас.

В първата част се проследява историята на проучванията върху местната керамика от Аполония. в нея са представени също класификацията на местната керамика, на която се базира изследването, и неговите хронологически рамки.

Във втората част се анализират проблемите, свързани с възникването, развитието и спецификите на местното производство. В нея подробно са разгледани технологичните характеристики на местната керамика и производствените съоръжения, в които тя е правена. Направен е опит за локализация на глинените находища в региона, както и статистическо представяне на различните групи съдове. Синтезът на резултатите от проведените химически анализи на глините и съдовете с печати, открити в Аполония и непосредствената ѝ полисна територия, също са включени в тази част на изследването.

В третата част се разглеждат керамичните форми, обособяват се типове и варианти във всяка една група съдове, определят се хронологията и функционалните им характеристики, проследяват се тенденциите в развитието на формите и центровете на влияния върху всяка една от тях.

Подробните описания на съдовете, техните паралели и датировката им са представени в каталога, който е тясно свързан с аналитичния текст. След каталога са приложенията (таблици) с графични и фотоизображения на съдовете.

Онлайн версията (със свободен достъп) вече е достъпна на адрес http://series.naim.bg/index.php/AER/issue/view/24/AER-44-2020, откъдето можете да я свалите като pdf файл.

 

Кристиян Недялков. Местна керамика от Аполония Понтика, VІ–І в. пр. Хр. (=Разкопки и проучвания, кн. XLIV). НАИМ при БАН. София, 2020. 263 стр. ISSN 2683-0833 (online), ISSN 0205-0722 (print), ISBN 978-954-9472-89-9 (print), ISBN 978-954-9472-90-5 (online).

Издания
Годишник на Националния археологически музей
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн