BG / EN
Начало » Новини » Новини » Излезе от печат монографията „Сердика от Клавдий до Хадриан“ с автор Марио Иванов
Излезе от печат монографията „Сердика от Клавдий до Хадриан“ с автор Марио Иванов

05.02.2021

Излезе от печат монографията „Сердика от Клавдий до Хадриан“ с автор Марио Иванов. Тя е публикувана в поредицата Разкопки и проучвания, книга XLV издание на Националният археологически институт с музей при БАН.

Между 2010 и 2012 г. се проведоха спасителни археологически проучвания във връзка с изграждането на метростанция „Сердика II“ на столичното метро и осъществяването на проекта „Античен културно-комуникационен комплекс Сердика“, обхващащ зоната на Ларгото и терена, западно от ЦУМ. Основната цел на изследването е възможно най-пълното представяне на резултатите от разкопките, откритите материали и тяхната интерпретация. Текстът е разделен на две части – аналитична и каталожна. В първата част са представени подробно описание на проучените археологически контексти и комплекси, обобщените резултати от анализа на емпиричния материал и интерпретацията на археологическите данни по отношение на стратиграфията и хронологията на обекта, проучените дървени конструкции, плановите особености на отделните сгради и селището като цяло, както и обзор върху откритите находки. В заключителната глава е проследено развитието на Сердика през отделните периоди и промяната в характера на селището.

Втората част обхваща каталога на находките, организиран според материала от който са изработенни предметите. Всички артефакти са илюстрирани със снимки и графични изображения. Отделните каталожни номера са придружени със съответните описания и метрични данни, както и информация за контекста на намиране, позволяваща връзка с аналитичната част. Типологичните и хронологически параметри на находките са представени в коментара към всеки предмет с цел да се облекчи аналитичната част. Хронологията на всеки каталожен номер е дадена чрез стратиграфската му позиция и принадлежност към определен период от развитието на Сердика. В каталога са включени всички открити находки с изключение на масовия керамичен материал, който е представен селективно от импортни и по-добре запазени или реставрирани съдове.

Онлайн версията (със свободен достъп) вече е достъпна на адрес http://series.naim.bg/index.php/AER/issue/view/AER-45-2020/AER-45-2020, откъдето можете да я свалите като pdf файл.

 

Марио Иванов. Сердика от Клавдий до Хадриан. (=Разкопки и проучвания, кн. XLV). НАИМ при БАН. София, 2020. 388 стр. ISSN 2683-0833 (online), ISSN 0205-0722 (print), ISBN 978-954-9472-99-8 (print), ISBN 978-954-9472-00-4 (online).

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн