BG / EN
проф. д-р Сергей Торбатов

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000
E-mail: torbatov@abv.bg

Професионален опит

От 2004 старши научен сътрудник II степен, Секция за антична археология – Археологически институт с музей – БАН

1999 - 2004 научен сътрудник І степен, Секция за антична археология – Археологически институт с музей – БАН

1994 - 1996 научен сътрудник ІІІ степен, Отдел “Археология”, Исторически музей – Добрич; завеждащ фонд “Античност”

1985 - 1994 уредник, отдел “Археология”, Исторически музей – Добрич; завеждащ фонд “Античност”


Образование и допълнителна квалификация

1999 доктор по история, Национален археологически институт с музей – БАН; тема на дисертацията Укрепителната система на провинция Скития (края на III – VII в.)

1985 специалност “История”, специализация “Археология”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”; тема на дипломната работа Проблеми на военната организация на провинция Долна Мизия през епохата на Антонините; научен ръководител доц. д-р Владимир Попов

1979 Английска езикова гимназия “Гео Милев”, гр. Русе


Организационен опит

От 2003 научен секретар на НАИМ-БАН

1999 - 2003 помощник научен секретар на НАИМ-БАН


Чужди езици

Английски, руски – писмено и говоримо

Немски, румънски – ползване


Сфера на научните интереси

антична и късноантична епоха; селищна структура; военна организация; фортификация; пътна система; култово строителство и култова практика; нумизматика; епиграфика


Археологически разкопки и проекти

2005 праисторическо селище, антично и средновековно градище “Калето” в гр. Мездра (ръководител)

2005 скално светилище “Водна – Тъмно” край с. Табачка, Русенско (ръководител)

2004 римски военен лагер Состра край с. Ломец, Троянско (ръководител)

2003 римски военен лагер Состра край с. Ломец, Троянско (ръководител)

2002 римски военен лагер Состра край с. Ломец, Троянско (ръководител)

2001 антично селище край с. Горно Вършило, Пазарджишко (ръководител)

2000 антично селище и ямно светилище край с. Снягово, Добричко (ръководител)

1999 антично светилище край с. Шишманци, Пловдивско (ръководител)

1995 - 1996 късноантични укрепления на нос Шабла (ръководител)

1993 - 1996 антично светилище край с. Телериг, Добричко (ръководител)
1990 антично селище и некропол край с. Крапец, Добричко (ръководител)

1989 - 1990 антично градище край с. Дебрене, Добричко (ръководител)

1987 - 1988 пещи за строителна керамика от римската епоха край с. Гуслар, Добричко (ръководител)

1986 - 1990 антично и средновековно градище край с. Одърци, Добричко (заместник-ръководител)


Монографии

С. Торбатов. Късноантичният град Залдапа. Издателство ALEA. София, 2000. ISBN 954-9958-03-5. 112 с. + 44 обр. [The Late Antique City of Zaldapa].

С. Торбатов. Укрепителната система на провинция Скития (края на III – VII в.). Издателство Faber. Велико Търново, 2002. ISBN 954-775-113-1. 536 с. + 112 обр. [The Defence System of the Late Roman Province of Scythia (the end of the 3rd - the 7th century A.D.)].

С. Торбатов. Монетната циркулация в градището край Одърци (310 г. пр. Хр. – 610 г. сл. Хр.). Издателство Faber. Велико Търново, 2002. ISBN 954-775-152-2. 251 с. + 18 схеми + 21 табл. + 19 обр. [Coin Circulation in the Hill-Top Settlement near Odartsi (310 B.C. - A.D. 610)].


Рецензии

S. Torbatov. M. Biernacka-Lubanska. The Roman and Early-Byzantine Fortifications of Lower Moesia and Northern Thrace. Wroclaw etc., 1982, 285 p., ill. – Археология, XXIX, 1987, 4, 65-68.

S. Torbatov. M. Zahariade. Moesia Secunda, Scythia si Notitia Dignitatum. Bucuresti, 1988, 200 p. – Добруджа, 8, 1991, 229-233.

S. Torbatov. Brewer, Richard J. (ed.). Roman Fortresses and their Legions. Papers in honour of George C. Boon, FSA, FRHistS. London – Cardiff, 2000 (Occasional Papers of the Society of Antiquaries of London, No. 20). ISBN 0 85431 274 9. ISSN 0953-7155. XVII+187 p., 55 ills., 11 tabs. – Archaeologia Bulgarica, IV, 2000, 3, 96-99.

S. Torbatov. Brewer, Richard J. (ed.). Birthday of the Eagle. The Second Augustan Legion and the Roman Military Machine. Cardiff, 2002. ISBN 0 7200 0514 0. XIV+212 p., ills. – Archaeologia Bulgarica, VII, 2003, 3, 95-98.


Преподавателска дейност

От 2003 Нов български университет, София


Участие в редколегии

От 2005 Archaeologia Iuventa (член на редакционната колегия)

От 2004 Археология (зам. главен редактор)

2001 - 2004 Археология (член на редакционната колегия)

От 2004 Археологически открития и разкопки (главен редактор)

2001 - 2004 Археологически открития и разкопки (член на редакционната колегия)

От 1990 Добруджа (член на редакционната колегия)


Членство в научни организации

От 1994 Съюз на учените в България


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн