BG / EN
проф. д-р Сергей Торбатов

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000
E-mail: torbatov@abv.bg

Професионален опит

1999 - 2004

1994 - 1996

1985 - 1994


Образование и допълнителна квалификация

1999

1985

1979


Организационен опит

1999 - 2003


Чужди езици


Сфера на научните интереси


Археологически разкопки и проекти

2005

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1995 - 1996

1993 - 1996

1989 - 1990

1987 - 1988

1986 - 1990


Монографии


Рецензии

S. Torbatov. Brewer, Richard J. (ed.). Roman Fortresses and their Legions. Papers in honour of George C. Boon, FSA, FRHistS. London – Cardiff, 2000 (Occasional Papers of the Society of Antiquaries of London, No. 20). ISBN 0 85431 274 9. ISSN 0953-7155. XVII+187 p., 55 ills., 11 tabs. – Archaeologia Bulgarica, IV, 2000, 3, 96-99.

S. Torbatov. Brewer, Richard J. (ed.). Birthday of the Eagle. The Second Augustan Legion and the Roman Military Machine. Cardiff, 2002. ISBN 0 7200 0514 0. XIV+212 p., ills. – Archaeologia Bulgarica, VII, 2003, 3, 95-98.


Преподавателска дейност


Участие в редколегии

2001 - 2004

2001 - 2004


Членство в научни организации


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн