BG / EN
доц. д-р Бони Петрунова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София
Телефон: +359 2 865 05 70
E-mail: ssa@naim.bg

Професионален опит

1988 - 1996

1984 - 1988

1980 - 1983


Образование и допълнителна квалификация

1996

1980


Организационен опит

2003

2002 - 2003

2001

1993 - 1994

1992 - 1993

1988


Технически умения


Сфера на научните интереси

1988

1992

1996

1997

1997

1998

1999

2001


Археологически разкопки и проекти

1988

1988

1989

1989

1990 - 1991

1990

1992 - 1994

1993

1994

1994 - 1995

1995

1996

1997

1998 - 2000

2000

2000

2000

2001

2002 - 2004

2002 - 2003

2003

2003

2003

2004

2004

2004


Научни публикации


Монографии


Преподавателска дейност

1996

1996

1996

1997

1997

1997

1998

1998

1998

1999

1999

1999

2000

2000

2002

2004


Участие в редколегии

2000 - 2002

2004


© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн