BG / EN
Част от колан. Сребро с позлата. Случайна находка, открита през м. март 1934 г. в м. Новите лозя, с. Ловец, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора. Краят на V в. пр.Хр.
02.10.2023
На 26 септември 2023 г. от 17 ч. в централното фоайе на Центъра за култура Цариброд, Сърбия, Националният археологически институт с музей при Българска академия на науките откри постерната изложба „Доспехите на тракийските воини“,...
30.09.2023
Изложбата „Требенище. 105 години от откриването на некропола. 1918 – 2023 г.“ ще представи находките от богатия и впечатляващ... Още...
28.09.2023
На 29 септември (Петък), 2023 г., от 16.00 до 22.00 часа, в Античен културно-комуникационен комплекс Сердика (пл. Независимост №1, подкуполно... Още...

Националният археологически институт с музей при БАН работи върху цялостното изследване на материалната и духовната култура на племената и народите, населявали днешните български земи от най-дълбока древност до ХVІІІ в. НАИМ-БАН е национален център и координатор на всички теренни археологически проучвания на територията на България и осъществява научен и методически контрол над тях. Археологическият музей е най-големият в България и със своите експозиции е един от най-важните центрове в страната за популяризиране миналото на днешните български земи. Със своя научен и музеен потенциал НАИМ-БАН е най-голямата научно-изследователска институция за археология в Югоизточна Европа. В настоящия си вид НАИМ-БАН функционира от 1949 г. и се явява продължител на дейността и правоприемник на Отдела за ценности към създадената през 1878-1879 г. библиотека в София, преобразуван в 1892 г. в Народен музей, и Българския археологически институт, образуван през 1921 г. като първи научен институт в България.

Предвид спецификата на изследваната проблематика, Националният археологически институт с музей – БАН включва следните научни структурни звена: пет хронологически и тематично профилирани секции (Секция за праистория; Секция за тракийска археология; Секция за антична археология; Секция за средновековна археология; Секция за нумизматика и епиграфика), една проблемна група (Секция за Интердисциплинарни изследвания и Археологическа карта на България), два Филиала за проучване на древните български столици (в Шумен и във Велико Търново) и Археологически музей. С оглед оптимизация на дейността, през 2003 г. в Археологическия музей беше осъществена структурна промяна, в резултат на което бяха обособени два отдела: Експозиции и Фондове. Научно-изследователската дейност, административно-стопанските и финансовите въпроси в НАИМ-БАН се обслужват от няколко специализирани звена (Редакционно-издателска група; Научен архив; Счетоводство; Канцелария и деловодство). Директор на НАИМ-БАН е доц. д-р Христо Попов, зам.-директор - доц. д-р Стефан Александров, научен секретар – гл. ас. д-р Таня Христова.

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн