BG / EN
Home » Contacts » Alphabetical list of employees » Dr. Galina Dyankova-Grozdanova
Dr. Galina Dyankova-Grozdanova

Address: National Institute of Archaeology with Museum – BAS, 2 Saborna Str., 1000 Sofia

Employment, academic and research positions
November 2013 curator, Exhibitions Department, NAIM-BAS
2008-2013 curator, Department of Archaeology, Regional Historical Museum, Kyustendil
 
Education and additional qualification
2012 Ph.D. – Sofia University “Sv. Kl. Ohridski”, thesis: “The population of Southern Bulgaria from 6th to 9th c. AD (after archaeological data), Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Stefka Angelova
2010 America for Bulgaria Foundation Fellowship for Advanced Doctoral Students, ARIT – Istanbul
2009 Ernst Mach fellowship, Institute for Prehistory and Early Middle Ages, University of Vienna, Austria
2007 Erasmus programme, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
2002 MA in Archaeology, Sofia University “Sv. Kl. Ohridski”, thesis: “The Influence of the Liturgy on the Plan and the Spatial Structure of the Church Buildings from the Territory of Bulgaria during the Late Antiquity”; Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Stefka Angelova
1992-1997 English Language School, Dimitrovgrad
 
Organizing experience
Deputy director of archaeological excavations, director of archaeological observation

Languages
English; German, Russian, Greek – working level
 
Research
Areas of research interest:
Archaeology of the Middle Ages; The Transition from the Late Antiquity to the Middle Ages; Archaeology of the Slav migration, Byzantine Pottery
 
Archaeological excavations and projects:
Research projects
2008-2012 “Cadastral policy and geographic information system (GIS) of cultural heritage in Kyustendil Region” – Scientific Research Fund of the Ministry of Education and Science
 
Archaeological excavations
May 2012 Rescue archaeological excavations of the tumulus cemetery of Dyakovo, team member
June 2011 Rescue archaeological excavations of Ada tepe, Krumovgrad municipality, team member
March 2011 Archaeological observation of site 27, at the village of Kapitan Andreevo, Svilengrad municipality, director
2007-2010 Rescue archaeological excavations at the National Archaeological and Architectural Reserve of Pautalia-Velbujd-Kyustendil, Deputy Director of 5 Rhodopi Str. site, 12 Khan Krum site, Tzar Simeon – RLP XVIII, 7 Moritz Levi Str., Arakchiev Khan 2009, 4 Lyuben Karavelov Str., Gorotzvetna Str.
October-November 2007 Rescue archaeological excavations of site 27, at the village of Kapitan Andreevo, Svilengrad municipality, deputy director
July 2007 National Archaeological and Architectural Reserve of Durostorum-Drustur-Silistra”,  RLP-1, team member
October-November 2007 Rescue archaeological excavations of site 27, at the village of Kapitan Andreevo, Svilengrad municipality, team member
2005-2006 Rescue archaeological excavations at the National Archaeological and Architectural Reserve of Pautalia-Velbujd-Kyustendil, 5 Moritz Levi Str., 23 Tzar Simeon Str., 8 Ivan Shishman Str.
2000-2002 National Archaeological and Architectural Reserve of Durostorum-Drustur-Silistra,  team member
2000-2001, 2010 Rescue archaeological excavations of the mediaeval settlement and cemetery near the village of Zlatna Livada, district of Chirpan
1999 Rescue archaeological excavations of Adata, Eastern Rhodopes, team member
1998 Rescue archaeological excavations of Cherna gora 2 site, district of Chirpan
 
Selected bibliography:
Articles
Ранносредновековна яма от обект „Гороцветна” 2010: бележки за фортификацията на Пауталия – Велбъжд. В: НРАКΛЕОYΣ ΣΩTHPOEΣ ΘAΣΩN. Сб. Изследвания в чест на Иля Прокопов от приятелите и учениците му по случай неговата 60-годишнина. Велико Търново, 2012, 849-853.
 
Grozdanova, G, Pristavova, S, Stanimirova, T, Ilieva, A: Petrographic Characteristics of the Pottery from the Early Mediaeval Settlement in the Vicinity of Kapitan Andreevo Village, Svilengrad Municipality, South Bulgaria. In: Inteddisziplinäre Forschungen zum Kulturerbe auf der Balkanhalbinsel, Sofia, 2011, 475-490.
 
„За някои особености на керамиката от Южна България – проблеми и състояние на проучванията, етно -културни и социално – икономически аспекти”. Известия на исторически музей Кюстендил, т. XV, 2010, 143-157.

“Ранносредновековна керамика от землището на с. Каблешково, община Поморие”. В: Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, Suppl. V, Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Stephcae Angelova, С., 2010, 535-542. 

„Керамичният комплекс от  ранносредновековното селище при с. Капитан Андреево, общ. Свиленград.” - предварително съобщение. В: „Приноси към българската археология”, т. V, 2009, 54-71.

“Амфорният материал от ранносредновековното селище при с. Капитан Андреево, община Свиленград”. В: EURIKA. In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae, 2009, 245-253. 

Д. Грозданов, Г. Дянкова. “Некрополи на ул. „Хан Крум” 12 и „Мориц Леви”7 в НААР „Пауталия – Велбъжд – Кюстендил” и някои бележки във връзка с прехода от късна античност към средновековие”. В: Сборник в памет на академик Д. П. Димитров, под печат

в съавторство с Д. Грозданов, Г. Нехризов, Ю. Цветкова:”Скален компекс „Глухите камъни” (предварително съобщение) – В: Сб. Трета национална конференция по археология, история и културен туризъм Пътуване към България. „България в световното културно наследство” (под печат).

Г. Грозданова.”Ранносредновековна керамика от с. Чокоба, Сливенско” – Приноси към българската археология, т. VIII (под печат).

Г. Дянкова.”Античният град Германия – кадастър на античните паметници в община Сапарева баня”. В: Кадастрална политика и географска информационна система (GIS) на културно-историческото наследство в Кюстендилска област (България) (под печат).

Д. Грозданов, Г. Дянкова. “Кадастър на паметници на културата в община Сапарева баня, Кюстендилска област”. В: Кадастрална политика и географска информационна система (GIS) на културно-историческото наследство в Кюстендилска област (България) (под печат).

Reports
Д. Грозданов, Г. Дянкова. Късноантична и средновековна църква в м. Глухите камъни до с. Малко градище, община Любимец. – АОР през 2011 г., С. 2012, 476-477.

Г. Грозданова, А. Агре. Обект № 27 жп гара с. Капитан Андреево - ямно поле от желязната епоха и ранносредновековно селище. – АОР през 2011 г., С. 2012, 141-143.

Д. Грозданов, Г. Дянкова: Издирване на археологически обекти в землищата на гр. Сапарева баня и с. Сапарево, Кюстендилска област. – АОР през 2010 г., С. 2011, 563-365.

Д. Грозданов, Г. Дянкова: Спасително археологическо проучване на обект в защитена зона „А” на НААР „Пауталия-Велбъжд-Кюстендил”, ул. „Гороцветна”, гр. Кюстендил. – АОР през 2010 г., С. 2011, 328-330. 

Д. Грозданов, Г. Дянкова: Археологическо наблюдение на обект в защитена зона „А” на НААР „Пауталия-Велбъжд-Кюстендил”, ул. „Хан Крум”, гр. Кюстендил. – АОР през 2010 г., С. 2011, 332-333.

Д. Грозданов, Г. Дянкова: Спасително археологическо проучване на обект в защитена зона „А” на НААР „Пауталия-Велбъжд-Кюстендил”, ул. „Л.Каравелов” № 4, гр. Кюстендил. – АОР през 2010 г., С. 2011, 330-332.

Д. Грозданов, Г. Дянкова. Спасителни археологически разкопки на ул. „Ген. Крум Лекарски” 24А, гр. Кюстендил. АОР за 2009 г., С. 2010, 370-371;

Д. Грозданов, Г. Дянкова: Спасителни археологически разкопки на ул. „Мориц Леви”7, гр. Кюстендил. АОР за 2009 г., С. 2010, 368-370. 

Ранносредновековни структури от обект 18 А, с. Чокоба, област Сливен, АМ Тракия, ЛОТ 3. АОР за 2009 г., С. 2010, 624-625.

Д. Грозданов, Г. Дянкова: Спасителни археологически проучвания в гр. Кюстендил, ул. „Хан Крум” 12. АОР през 2008 г. София, 2009, 358-360.

Д. Грозданов, Г. Дянкова: Спасителни археологически разкопки на ул. „Цар Симеон I”, УПИ XVIII, гр. Кюстендил. АОР през 2008 г. София, 2009, 353-357.

Х. Попов, Г. Грозданова: Спасителни разкопки на ямно поле от желязната епоха и ранносредновековно селище при с. Капитан Андреево (обект № 27, км. 312+750 – 313+070) по трасето на железопътната линия Пловдив – Капитан Андреево. АОР през 2007 г. София., 2008, 163-167.

Х. Попов, Д. Василева, Г. Дянкова: Спасителни разкопки на ямно поле от желязната епоха и ранносредновековно селище при с. Капитан Андреево (обект № 27, км. 312+550 – 312+850 по трасето на железопътната линия Пловдив – Капитан Андреево). АОР през 2006 г. София., 2007, 194-198.


Upcoming
Publications
Bulletin of the National Institute of Archaeology
Accessible for people with disabilities