BG / EN
Snezhana Goryanova

Address: National Institute of Archaeology with Museum – BAS, 2 Saborna Str., 1000 Sofia
Phone: +359 2 8573084
Employment, academic and research positions
Archaeologist-Researcher, Department of Mediaeval Archaeology, National Institute of Archaeology with Museum – BAS

Education
1987 MA in History and Archaeology, Faculty of History, St. Kliment Ohridski University, Sofia

Languages
Russian and French – spoken
Serbian and English – working level

Computer skills
I use PC

Research
Areas of research interest:
Mediaeval archaeology and history; ethnology; everyday life in the Middle Ages

Archaeological excavations and projects:
2004 Early Byzantine and Mediaeval fortress at Provadia (Bulgaria), project director
2000-2001 Early Byzantine religious and civil architectural assemblage in Lozenets neighborhood in Sofia (Bulgaria), Deputy director
1999 sites near Saedinenie, Plovdiv region (Bulgaria) (infrastructural projects), Deputy director
1993 Archaeological survey of Septemvri and Belovo regions (Bulgaria)
1990-2004 Archaeological excavations of the Royal assemblage of the Second Bulgarian capital Veliki Preslav; team member (1994), Deputy director (2001-2004)

Publications
Бронзови лъвчета от Трапезица. – Годишник на НАМ, VІІІ, С., 1992, 289-298.

По повод на един вид керамични светилници.- Приноси към българската археология, т. І, С., 1992, 194-198.

Трапезата в стенописните и миниатюрните изображения в България от епохата на развития феодализъм. – Приноси към българската археология, т. ІІ, С., 1993, 143-153.

Българският средновековен град. Технологии. С., 1995. ( Бит и всекидневие 83-89; каталожна част; листовки за изложба (средновековното жилище; костюм, осветление). бълг. и англ. език.

Краят на “Дългия поход” 1443 – исторически хипотези и археологически доказателства. – В: Културни, исторически и етнополитически отношения между християнството и исляма на Балканите ХІV – ХV в. С.,1995, 142-152 (съавт. Б.Петрунова).

Градоустройствен израз на отношенията между царската и религиозната власт в Търновград (ХІІ – ХІV в.). – В: Бог и цар в българската история. Пловдив 1996, 118 – 123.

Statut social et juridique des etrdngers dans les villes medievales bulgares aux XIII – XIV siecles. – In: III International Conference on urban history, 3. Budapest: European Association of urban historians, 1996. ( 15 pages).

Нов бронзов кръст – енколпион от Велики Преслав. – Археологически вести, 1998, кн. 1, 32-35 (бълг. и англ. език).

Първопрестолна Плиска. 100 години археологически проучвания ( текстове – Писменост, с.29; Облекло и накити с.32-33; Каталог). Франкфурт на Майн 1999.

Milosevic, Gordana: Housing in Medieval Serbia. Belgrade 1997 (рецензия). – Archaeologia Bulgarica, III, 1999, 2, 93-95.

За типа на драгижевските наушници.- Годишник на НБУ, Департамент археология, ІV, С., 2000. 414-422.

Средновековни селища. - Енциклопедия А-Я, Изд. БАН-Труд. С., 2002, 1077.

Les rapports entre le pouvoir royal et ecclesiastique et leur projection dans topographie urbaine de la capitale bulgare Tarnovgrad (XIIIe-XIVe siècles). – In: Centre-Region- Periphery. Medieval Europe Basel 2002. Vol. 2, 120-125. Ed. Helmig G., B. Scholkmann, M. Untermann. Hertingen 2002.

Средновековните бронзови стойки на осветителни тела с украса от конски фигури. – Археология, 2002, 4, 37-45.

Владетелската църква на Велики Преслав. – Археология, 2003, 4, 30-40 (съавт. М. Ваклинова, И. Щерева, С. Горянова, М. Манолова-Войкова, П. Димитров.

Виолета Нешева на 60 години. – Археология, 2003, 1, 68-70.

In print:
Трапезни съдове със зооморфна пластична украса в дворцовия център на Велики Преслав през ХІІІ в. – Годишник на НАИМ, т. 3. София

Преславският дворец след Станчо Ваклинов. – В: Проф. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура (съавт. М.Ваклинова, Ир. Щерева). В. Търново.

Teaching experience
1995-1997 Lecture course “Everyday Life in the Middle Ages”, BA program, New Bulgarian University, SofiaUpcoming
Publications
Bulletin of the National Institute of Archaeology
Accessible for people with disabilities