BG / EN
Home » Contacts » Alphabetical list of employees » Dr. Maria Reho Associate Professor
Dr. Maria Reho Associate Professor

Address: National Institute of Archaeology with Museum – BAS, 2 Saborna Str., 1000 Sofia
Phone: +359 232814
Employment, academic and research positions
Since 2003 Head of Exhibitions Department, National Institute of Archaeology with Museum–BAS
1997-2003 Senior Research Associate 2nd degree, Exhibitions Department, National Institute of Archaeology with Museum–BAS
1993-1997 Research Associate 1st degree, Exhibitions Department, National Institute of Archaeology with Museum–BAS
1991-1993 Research Associate 1st degree, Department of Classic Archaeology, National Institute of Archaeology with Museum–BAS
1987-1991 Research Associate 2nd degree, Department of Classic Archaeology, National Institute of Archaeology with Museum–BAS
1983-1987 archaeologist-researcher, Department of Classic Archaeology, National Institute of Archaeology with Museum–BAS

Education
1986 PhD, BAS
1973 Graduate of the Department of Archaeology, Faculty of Humanities, University of Florence
1968 Monopoli, Galileo Galilei Lyceum, Classic High School diploma

Organizing experience
1993-2001 Active fund raising for the reconstruction of the building of National Institute of Archaeology with Museum; active participation in the process of the reconstruction of the building of National Institute of Archaeology with Museum as well as the renovation of the permanent exposition of the Museum

Languages
Italian – native speaker
French, Spanish, English, German – working level

Computer skills
I use PC

Research
Areas of research interest:
History of Thracian, Greek and Roman arts; Thracian finds from 6th to 3rd century BC

Archaeological excavations and projects:
1980-es Excavations at Messambria (present-day Nessebar), team member

Publications:

Books:
M. Reho-Bumbalova. La collezione Meo-Evoli. Ceramica italiota a figure rosse. Fasano, 1979, 206 c. СІХ tavv.

M. Reho. La ceramica attica a figure nere e rosse nella Tracia bulgara. Roma, 1990, 176 pp. XXXV tavv.

М. Рехо. Атическа червенофигурна керамика в Националния археологически музей - София. София, 1992, 119 с. ХХХ табл.

Студии:
M. Reho. Ceramique attique a figures noires et rouges. - Nessebre III (под печат),17pp.

M. Reho. La colonizzazione greca del Mar Nero: il litorale bulgaro. - Convegno di Studi \"La colonizzazione greca tra Mediterraneo e mar Nero, Metaponto, 1992, 21 pp.

Papers:
M. Reho- Бумбалова. Alcuni vasi a figure rosse di fabbrica campana. - Cenacolo, V-VI, 1975, 9-12

M. Reho-Бумбалова. Eros e il gioco dell\'ephedrismos su una lekythos di Sofia. - BABesch, 56, 1981, 153-158

M. Reho-Бумбалова. Eros e delfino su di una lekythos di Apollonia Pontica. - Mededelingen, XLIII, Nova Series 8, 1981, 91-99, 189-190

M. Reho-Бумбалова. Diffusione della ceramica attica a figure nere e rosse nella \"Tracia bulgara\". - Thracia Pontica, II, 1982, 215-227

M. Reho-Бумбалова. Un vaso inedito del pittore di Theseus. - BABesch, 58, 1983, 53 - 60

M. Reho. Ceramica di tipo greco-orientale ad Apollonia. - Thracia Pontica, III, 1985, 216-220

М. Рехо. Художникът на \"черния тирс\" в България. - Изкуство, ХХХV, 4, 1985, 32-38

М. Рехо. Атическа рисувана керамика в тракийския погребален контекст. Наблюдения върху съдовете, открити в България. - Археология, ХХХІ, 2, 1989, 11-19

М. Рехо. Черно- и червенофигурна атическа керамика от Месамбрия Понтика. - Годишник на Националния Археологически Музей, ІХ, 1993, 61-64, обр. 1-4

М. Рехо - Е. Кърджиева - К. Карадимитрова. 100 години Национален археологически музей. София 1993

М. Рехо - Хр. Прешленов. Театърът в културното развитие на античните градове по Българското Черноморие. В: Театърът като феномен в културната история на Европа. София, 1998, 11-21

М. Рехо. Траките и тяхното облекло върху атическата рисувана керамика. Етнология на Траките, София, 1999, 155-164

Annotations:
М. Рехо. Анотации № 1: Надгробна стела, № 2: Надгробна стела, № 3: Релефна плоча, № 4: Торсо от статуя на божество (Дионис?), № 5: Надгробна стела, № 33: Глава от статуя на Атина, № 34: Глава на млад мъж, № 35: Статуя на почиващ Сатир, № 36: Статуя на Ерос, № 37: Глава от статуя на Аполон, № 40: Статуя на Агате Тюхе, № 41: Релеф с персонификация на р. Нил. - Археологически институт с музей при БАН. Избрани скулптурни паметници, София, (1999), 25-29, 58-62, 65-66. Reports:
М. Рехо. Експозиционна дейност на археологическия институт с музей през последното десетилетие на ХХ век. - Археология, ХLIII, 2002, 2, 60-65

М. Рехо. Временни изложби през 2004г. - Годишник на Археологическия музей /приет за печат/

Reports:
М. Рехо. Изложби за етруската култура в Италия. - Археология, ХХVІІ, 3, 1986, 71-72

М. Рехо. Изложба \"Ювелирството от елинистическата епоха Таранто\", Италия. - Археология, ХХVІІІ, 4, 1987, 70-71

М. Рехо. Изложба на златни накити от Оплонтис в кастел СантАнджело в Рим. - Археология, ХХХ, 4, 1988, 58-59

М. Рехо. Видна италиянска учена в България. - Археология, ХХХ, 3, 1988, 60

М. Рехо. L\'Eracle d\'argento. - Archeo, Attualita\' del passato, n. 38, 1988, 96-101

М. Рехо. Изложба \"Гробницата Франсоа\" в Рим. - Археология, ХХХІ, І, 1989, 60 - 61

М. Рехо, \"Заровеното съкровище: императорско сребро от Кайзераугуст\" /Рим, 1988г. /. - Археология, ХХХІ, 3, 1989, 67

М. Рехо. Изложба във Венеция под наслов \"Финикийците\" /март- ноември 1988г./. - Археология, ХХХІІ, І, 1990, 66

М. Reho. I Traci: Le istituzioni, la Societa\' e l\'economia, La lingua dei traci, Centri abitati e i luoghi di culto, Le necropoli, Scultura e pittura, L\'arte dei metalli, Le testimonianze degli autori antichi. - Archeo, Attualita\' del passato, 67, 1990, 51, 58-95, 106-109

М. Рехо. Вести от чужбина /Италия/. - Годишник на Националния Археологически Музей, ІХ, 1993, 240-241

М. Рехо. Музейна дидактика: среща със специалисти от Музея на модерно и съвременно изкуство в Тренто и Роверето - Годишник на Археологическия музей

Teaching experience
2004 Lecture course on Greek painted vases, New Bulgarian University, Sofia
2005 Lecture course on Greek painted vases, St. Kliment Ohridski University, SofiaUpcoming
Publications
Interdisciplinary Studies
Accessible for people with disabilities