BG / EN
Начало » Издания » Отделни издания
Отделни издания

С. Горянова, В. Бикич, Т. Стефанова, С. Поп-Лазич (ред.). София и Белград. Археологически бисери. София - Белград 2019, НАИМ-БАН Х. Попов, Я. Димитрова. Злато и бронз. Метали, технологии и контакти в Източните Балкани през бронзовата епоха (брошура). София, Х. Попов, Ю. Цветкова (съст.). "ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ. Сборник в чест на профeсор Петър Делев". София. Университетско издателство „Св. Климе М. Дамянов (ред.). Среброто на траките. Каталози том VII. София. НАИМ при БАН. 2017 г. ISBN 978-954-9472-50-9. 64 стр. М. Даскалов, С. Горянова, М. Райчева, Г. Грозданова (ред.). Езическа България: власт и общество. София. НАИМ при БАН. 2017 г. IS М. Даскалов, С. Горянова, П. Андреева, Г. Платнер, К. Чубер-Окрог, Г. Грозданова (ред.). Златното съкровище от Надсентмиклош. Со В. Кацарова, А. Станев, Д. Владимирова-Аладжова, С. Горянова, В. Тодоров. Разказите на един софийски площад. София, 2016 г. И. Д. Чолаков, С. Александрова, В. Русева, Н. Пеева. Могилен некропол от римската епоха край град Стралджа, Ямболско Л. Дончева-Петкова, К. Апостолов, В. Русева. Прабългарският некропол при Балчик. НАИМ при БАН и Изд. на БАН „Проф. М. Дринов Н. Иванова, П. Андреева, М. Рехо (ред.). Огледало на времето: женската красота през вековете. София. НАИМ при БАН. 2016 г. Бояджиев, K., П. Андреева (ред.). Българска археология 2015. Каталог към изложба. София, 2016. НАИМ-БАН. ISBN 978-954-9472-41-7 Д. Чернева, С. Нейкова, И. Енева, Л. Бумбалова. Реставрация на керамичната икона на Свети Теодор. София, НАИМ при БАН. 2015 г. Римската кухня. София, НАИМ при БАН. 2015 г. ISBN: 978-954-9472-37-0. 20 стр. Римската вила при Чаталка. Богатството на един тракийски аристократ. Каталог към изложба. София, 2015. НАИМ при БАН Сребро от Лувъра. Съкровището от Боскореале. Каталог към изложба. София, 2015. НАИМ при БАН. ISBN 978-954-9472-40-0 Българска археология 2014. Каталог към изложба. София, 2015. НАИМ при БАН. ISBN 978-954-9472-34-9 Галина Грозданова. Цар Самуил в битка за България. 1000 години от смъртта на Цар Самуил. София, НАИМ при БАН. 2014 г. Л. Вагалински (ред.) Цар Самуил († 1014) в битка за България. София. НАИМ при БАН. 2014 г. Албена Миланова, Методи Златков. Ненадминат по сила, ненадминат по храброст. Българският цар Самуил († 1014). София, 2014 А. Аладжов. Археологическа карта на Плиска. НАИМ-БАН. София, 2014 Ил. Борисова-Кацарова, А. Аладжов, Сн. Горянова. Западна порта на Сердика. Археологически разкопки 2013. София Сборник в памет на академик Д. П. Димитров, София, 2013 Непреходен отпечатък в историята. Съкровища от гръцките музеи. Каталог към изложба. Атина 2013 The Everyday life of The Roman Legionary on The Lower Danube. The Catalogue of the exhibition. Sofia 2013. NAIM-BAS Василка Герасимова-Томова. In memoriam Западна порта на Сердика (археологически разкопки 2011/2012) Антични електронови и златни монети (VІ в. пр. – ІV в. сл. Хр.) от Нумизматичната колекция на НАИМ-БАН. Каталог. София, НАИМ-БАН L. Vagalinski, N. Sharankov, S. Torbatov (eds.). The Lower Danube Roman Limes (1st -6th c. AD). Sofia, NAIM-BAS, 2012 Ив. Гергова, Й. Гатев, И. Ванев. Християнско изкуство в Националния археологически музей – София. Каталог. НАИМ-БАН, 2011 Ст. Станев, В. Григоров, Вл. Димитров (ред.). Изследвания в чест на Стефан Бояджиев. София, НАИМ-БАН, 2011 Я. Бояджиев, Ст. Терзийска-Игнатова (ред.) Златното пето хилядолетие. Тракия и съседните райони през каменно-медната епоха Jordanov, I. Corpus of Byzantine Seals from Bulgaria. Volume 3: Part 1-2, Sofia, NAIM-BAS, 2009 Т. Стоянов, М. Тонкова, Х. Прешленов, Х. Попов (ред.) Heros Hephaistos. Studia in honorem Lubae Ognenova-Marinova ... Васил Николов, Георги Нехризов, Юлия Цветкова (ред.). Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия ... Веселка Кацарова. Пауталия и нейната територия през I-VI в. Велико Търново, Фабер, 2005. ISBN 954-775-522-6 Vassil Nikolov, Krum Băčvarov (Hrsg.). Von Domica bis Drama Васил Николов, Крум Бъчваров, Петър Калчев (ред.). Праисторическа Тракия Васил Николов (ред.). Селищна могила Капитан Димитриево. Разкопки 1998-1999 Л. Дончева-Петкова. Одърци. Некрополи от ХІ век. Том 2. София: Академично издателство „Марин Дринов”, 2005 В. Николов (ред.) Национален археологически музей: 100 години от откриването на първата експозиция 18.05.1905 - 18.05.2005 Spartacus II. 2075 години от въстанието на Спартак. Трако-римско наследство. 2000 години християнство. Сандански, Фабер, 2002
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн