BG / EN
Начало » Издания » Отделни издания
Отделни издания

Албена Миланова, Методи Златков. Ненадминат по сила, ненадминат по храброст. Българският цар Самуил († 1014). София, 2014 А. Аладжов. Археологическа карта на Плиска. НАИМ-БАН. София, 2014 Ил. Борисова-Кацарова, А. Аладжов, Сн. Горянова. Западна порта на Сердика. Археологически разкопки 2013. София Сборник в памет на академик Д. П. Димитров, София, 2013 Непреходен отпечатък в историята. Съкровища от гръцките музеи. Каталог към изложба. Атина 2013 The Everyday life of The Roman Legionary on The Lower Danube. The Catalogue of the exhibition. Sofia 2013. NAIM-BAS Василка Герасимова-Томова. In memoriam Западна порта на Сердика (археологически разкопки 2011/2012) Антични електронови и златни монети (VІ в. пр. – ІV в. сл. Хр.) от Нумизматичната колекция на НАИМ-БАН. Каталог. София, НАИМ-БАН L. Vagalinski, N. Sharankov, S. Torbatov (eds.). The Lower Danube Roman Limes (1st -6th c. AD). Sofia, NIAM-BAS, 2012 Ив. Гергова, Й. Гатев, И. Ванев. Християнско изкуство в Националния археологически музей – София. Каталог. НАИМ-БАН, 2011 Ст. Станев, В. Григоров, Вл. Димитров (ред.). Изследвания в чест на Стефан Бояджиев. София, НАИМ-БАН, 2011 Я. Бояджиев, Ст. Терзийска-Игнатова (ред.) Златното пето хилядолетие. Тракия и съседните райони през каменно-медната епоха Jordanov, I. Corpus of Byzantine Seals from Bulgaria. Volume 3: Part 1-2, Sofia, NIAM-BAS, 2009 Т. Стоянов, М. Тонкова, Х. Прешленов, Х. Попов (ред.) Heros Hephaistos. Studia in honorem Lubae Ognenova-Marinova ... Васил Николов, Георги Нехризов, Юлия Цветкова (ред.). Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия ... Веселка Кацарова. Пауталия и нейната територия през I-VI в. Велико Търново, Фабер, 2005. ISBN 954-775-522-6 Vassil Nikolov, Krum Băčvarov (Hrsg.). Von Domica bis Drama Васил Николов, Крум Бъчваров, Петър Калчев (ред.). Праисторическа Тракия Васил Николов (ред.). Селищна могила Капитан Димитриево. Разкопки 1998-1999 Л. Дончева-Петкова. Одърци. Некрополи от ХІ век. Том 2. София: Академично издателство „Марин Дринов”, 2005 В. Николов (ред.) Национален археологически музей: 100 години от откриването на първата експозиция 18.05.1905 - 18.05.2005 Spartacus II. 2075 години от въстанието на Спартак. Трако-римско наследство. 2000 години християнство. Сандански, Фабер, 2002


Предстоящо
Издания
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика
Достъпен за хора с увреждания
© 2012 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн